Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

nieusmiechy
Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are a worthy
I take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you,
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty

May 06 2015

nieusmiechy
Było najpiękniej, Dotykały nas dreszcze, Zatęsknij za mną czasem jeszcze.
— zły dzień
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
nieusmiechy
LUCIFER: Look around you, Morpheus. The million Lords of Hell stand arrayed about you. Tell us why we should let you leave? Helmet or no, you have no power here... what power have dreams in hell? MORPHEUS: You say I have no power? Perhaps you speak truly... But -- you say that Dreams have no power here? Tell me, Lucifer Morningstar.. Ask yourselves, all of you... What power would Hell have if those here imprisoned were not able to dream of Heaven?
— Neil Gaiman "Sandman"
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 12 2015

nieusmiechy
Nigdy nie odczuwać szczerze własnych uczuć i wznieść swój blady triumf na poziom, z którego obojętnie patrzy się na własne ambicję, żądze i pragnienia, przechodzić obok własnych radości i lęków, tak jak się przechodzi obok nieinteresujących ludzi. Najwyższe panowanie nad sobą to obojętność wobec siebie, to postrzeganie swojego ciała i duszy jako domu z gospodarstwem, gdzie przeznaczenie zapragnęło, abyśmy spędzili życie.
— Fernando Pessoa - Księga niepokoju
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty

April 04 2015

nieusmiechy
7077 3d4d 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
nieusmiechy
We were
Just friends
That spoke like lovers
And that seemed to be enough for
Two teenagers who were scared to love
one
another.
Reposted fromcytaty cytaty

November 10 2014

nieusmiechy
Reposted fromcaraseen caraseen viacytaty cytaty

November 01 2014

nieusmiechy
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

October 17 2014

nieusmiechy
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam… To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka, "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viacytaty cytaty
nieusmiechy

September 17 2014

nieusmiechy
0856 2c32 390
nieusmiechy
Reposted frominveni inveni viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa

July 30 2014

nieusmiechy
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viacytaty cytaty

March 31 2014

nieusmiechy

March 25 2014

nieusmiechy
Reposted frompsychodelik psychodelik viariseme riseme

March 23 2014

nieusmiechy
2292 5f69
Reposted fromirmelin irmelin viatereseek tereseek

March 19 2014

nieusmiechy

February 28 2014

nieusmiechy
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...